Prestatieverklaring

Wij attenderen u erop dat u de actuele versie van de benodigde prestatieverklaring op www.dopcap.eu
onder de benaming "REKBW-SP13978-1-0613DE" kunt vinden.